Ceník

VÝKONY NEHRAZENÉ  ZDRAVOTNÍMI  POJIŠŤOVNAMI:

Vstupní vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění                                              350 Kč
Kontrolní vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění                                            250 Kč       
Ošetření elektrokauterem (1-10 útvarů, např. fibromky, žilky)                                  350 Kč           
Abraze ostrou lžičkou v místním znecitlivění                                                            300 Kč
Kryoterapie dusíkem (1-10 útvarů, např. pigmentové skvrny, stařecké bradavice)  450Kč        Ošetření biostimulačním laserem (vhodné k rychlejšímu hojení jizev a oparů)        100 Kč
Excize znamének průbojníkem v místním znecitlivění 
- bez histologického vyšetření ( 1 projev )                                                                 300 Kč          
- včetně histologického vyšetření (1 projev)                                                              700 Kč     

Excize znamének ze zdravotní indikace jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.    

Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.           


ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY:

Výpisy z dokumentace, zprávy nebo doporučení na vlastní žádost                  200 Kč
Jiné administrativní úkony (např. vyplnění tiskopisů pro komerční pojišťovny) 200 Kč 

Výpisy z dokumentace, potvrzení, zprávy pro jiné lékaře připravíme vždy během víkendu.


VYŠETŘENÍ DIGITÁLNÍM DERMATOSKOPEM:

Z veřejného zdravotního pojištění hradí pouze: 
Průmyslová zdravotní pojišťovna (205) a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (211).

Pojištěnci ostatních zdravotních pojištoven:                                                                            
1-2 znaménka   500 Kč                 
každé další znaménko  200 kč