Ceník

VÝKONY NEHRAZENÉ  ZDRAVOTNÍMI  POJIŠŤOVNAMI:
 • Vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění                                                       300 Kč                                                                
 • Ošetření elektrokauterem (elektrickou jehlou)                                                     200 Kč                          (1-10 útvarů)
 • Abraze ostrou lžičkou v místním znecitlivění                                                      200 Kč

 • Kryoterapie dusíkem (pigmentové skvrny, stařecké bradavice)                           300 Kč                         (1-10 útvarů)                                                                                                                            
 • Ošetření biostimulačním laserem (vhodné k rychlejšímu hojení jizev a oparů)   100 Kč

 • Excize znamének průbojníkem v místním znecitlivění                                          500 Kč                  (1 znaménko, včetně histologického vyšetření)

 • Excize znamének ze zdravotní indikace jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.    Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.


ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY:

 • Výpisy z dokumentace, zprávy nebo doporučení na vlastní žádost                          200 Kč
 • Jiné administrativní úkony /např. vyplnění tiskopisů pro komerční pojišťovny/      200 Kč
Výpisy z dokumentace, potvrzení, zprávy pro jiné lékaře připravíme vždy během víkendu.


VYŠETŘENÍ DIGITÁLNÍM DERMATOSKOPEM:
 • Vyšetření znamének digitálním dermatoskopem částečně hradí pouze průmyslová zdravotní pojišťovna (205) a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (211).
                                                                 
 • Pojištěnci ostatních zdravotních pojištoven:                                                                                           1-2 znaménka                                                                                                             500 Kč                 každé další znaménko                                                                                                 200 kč