Ceník

NOVÝ CENÍK PLATNÝ OD 30. LEDNA 2020 :

VÝKONY NEHRAZENÉ  ZDRAVOTNÍMI  POJIŠŤOVNAMI:

Vstupní vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění  350 Kč

Kontrolní vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění 250 Kč       

Ošetření elektrokauterem (1-10 útvarů, např. fibromky, žilky) 350 Kč                          

Abraze ostrou lžičkou v místním znecitlivění  300 Kč

Kryoterapie dusíkem (1-10 útvarů, např. pigmentové skvrny, stařecké bradavice)  450Kč            

Ošetření biostimulačním laserem (vhodné k rychlejšímu hojení jizev a oparů)   100 Kč

Excize znamének průbojníkem v místním znecitlivění 

-        bez histologického vyšetření ( 1 projev ) 300 Kč                 

-        včetně histologického vyšetření (1 projev)  700 Kč     

 

Excize znamének ze zdravotní indikace jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.    

Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.           

                                    

ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY:

Výpisy z dokumentace, zprávy nebo doporučení na vlastní žádost                          200 Kč

Jiné administrativní úkony (např. vyplnění tiskopisů pro komerční pojišťovny)      200 Kč 

Výpisy z dokumentace, potvrzení, zprávy pro jiné lékaře připravíme vždy během víkendu.VYŠETŘENÍ DIGITÁLNÍM DERMATOSKOPEM:

Z veřejného zdravotního pojištění hradí pouze
Průmyslová zdravotní pojišťovna (205) a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (211).

 Pojištěnci ostatních zdravotních pojištoven:                                                                                          
1-2 znaménka   500 Kč                 
každé další znaménko  200 kč