Ceník

Bezhotovostní platba
Pacienti mají možnost platit platební kartou.

Platnost ceníku: od 1. 1. 2024

VÝKONY NEHRAZENÉ  ZDRAVOTNÍMI  POJIŠŤOVNAMI

Vstupní vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění

450 Kč

Kontrolní vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění

300 Kč

Kosmetické ošetření elektrokauterem  

1-10 útvarů, např. fibromky
450 Kč

Kosmetická abraze ostrou lžičkou v místním znecitlivění 

1-3 projevy
400 Kč

Kosmetická kryoterapie dusíkem

1-10 útvarů, např. pigmentové skvrny, stařecké bradavice
600 Kč

Kosmetická excize znamének průbojníkem v místním znecitlivění:

– bez histologického vyšetření (1 projev)
400 Kč

Kosmetická excize znamének průbojníkem v místním znecitlivění:

– včetně histologického vyšetření (1 projev)
1300 Kč

Kosmetická excize znamének průbojníkem v místním znecitlivění:

– včetně histologického vyšetření (1 projev)
1300 Kč

Excize znamének ze zdravotní indikace jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.

ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY

Výpisy z dokumentace, zprávy nebo doporučení na vlastní žádost

250 Kč

Jiné administrativní úkony (např. vyplnění tiskopisů pro komerční pojišťovny)

250 Kč

Výpisy z dokumentace, potvrzení, zprávy pro jiné lékaře připravíme vždy během víkendu.

CENÍK  DERMATOSKOPICKÉHO VYŠETŘENÍ

Z veřejného pojištění hradí tyto zdravotní pojišťovny:

  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • Oborová zdravotní pojišťovna (207)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) a Revírní bratrská pojišťovna (213)
    – Více se informujte u své zdravotní pojišťovny na nabídku preventivních programů.

Pojištěnci ostatních zdravotních pojišťoven hradí:

1-2 znaménka

800 Kč

každé další znaménko 

250 Kč