Nabízíme

Komplexní dermatovenerologické vyšetření

Smlouvu máme se všemi zdravotními pojišťovnami


Děti do osmnácti let ošetříme pouze v doprovodu rodičů.


Od 1.4.2012 je v platnosti nový zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 
Součástí tohoto zákona je i velmi přísná legislativní/právní úprava poskytování zdravotní péče/zdravotních služeb dětem a osobám mladším 18-ti let. Nezletilému pacientovi nebo pacientovi zbaveného způsobilosti k právním úkonům lze poskytnout zdravotní péči bez souhlasu zákonného zástupce, pouze pokud se bude jednat o neodkladnou péči. Vždy je nutné se k vyšetření dostavit alespoň s jedním ze zákonných rodičů.