Ceník

Platba pouze v hotovosti. Děkujeme za pochopení.

VÝKONY NEHRAZENÉ ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI:

Vstupní vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění

350 Kč

Kontrolní vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění

250 Kč

Ošetření elektrokauterem (1-10 útvarů, např. fibromky, žilky)

350 Kč

Abraze ostrou lžičkou v místním znecitlivění

300 Kč

Kryoterapie dusíkem (1-10 útvarů, např. pigmentové skvrny, stařecké bradavice)

450Kč

Excize znamének průbojníkem v místním znecitlivění:


- bez histologického vyšetření (1 projev)

300 Kč

- včetně histologického vyšetření (1 projev)

700 Kč

Excize znamének ze zdravotní indikace jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.

ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY:

Výpisy z dokumentace, zprávy nebo doporučení na vlastní žádost

200 Kč

Jiné administrativní úkony (např. vyplnění tiskopisů pro komerční pojišťovny)

200 Kč

Výpisy z dokumentace, potvrzení, zprávy pro jiné lékaře připravíme vždy během víkendu.


VYŠETŘENÍ DIGITÁLNÍM DERMATOSKOPEM:

Z veřejného zdravotního pojištění hradí pouze:

Průmyslová zdravotní pojišťovna (205) a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (211).

Pojištěnci ostatních zdravotních pojišťoven:

1-2 znaménka

500 Kč

každé další znaménko

200 Kč