Ceník

VÝKONY NEHRAZENÉ ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI:

Vstupní vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění

350 Kč

Kontrolní vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění

250 Kč

Kosmetické ošetření elektrokauterem (1-10 útvarů, např. fibromky, žilky)

350 Kč

Kosmetická abraze ostrou lžičkou v místním znecitlivění

300 Kč

Kosmetická kryoterapie dusíkem (1-10 útvarů, např. pigmentové skvrny, stařecké bradavice)

450Kč

Kosmetická excize znamének průbojníkem v místním znecitlivění:


- bez histologického vyšetření (1 projev)

300 Kč

- včetně histologického vyšetření (1 projev)

1000 Kč

Excize znamének ze zdravotní indikace jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.

ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY:

Výpisy z dokumentace, zprávy nebo doporučení na vlastní žádost

200 Kč

Jiné administrativní úkony (např. vyplnění tiskopisů pro komerční pojišťovny)

200 Kč

Výpisy z dokumentace, potvrzení, zprávy pro jiné lékaře připravíme vždy během víkendu.


CENÍK DERMATOSKOPICKÉHO VYŠETŘENÍ:

Z veřejného pojištění hradí tyto zdravotní pojišťovny:

  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

  • Oborová zdravotní pojišťovna (207)

  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)


Pojištěnci ostatních zdravotních pojišťoven hradí:

1-2 znaménka 500 Kč
každé další znaménko 200 Kč

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) a Revírní bratrská pojišťovna (213)
    - Více se informujte u své zdravotní pojišťovny na nabídku preventivních programů.