Nabízíme:

  • ambulantní péči pro děti a dospělé
  • diagnostiku a léčbu akutních kožních onemocnění
  • léčbu, včetně pravidelné dispenzarizace chronických onemocnění
  • prevenci, diagnostiku, terapii a dispenzarizaci pacientů kožních nádorů
  • dermatoskopické vyšetření
  • drobné kosmetické zákroky
  • fototerapie
  • epikutánní testy

Smlouvu máme se všemi zdravotními pojišťovnami.