Nabízíme:

  • ambulantní péči pro děti a dospělé

  • diagnostiku a léčbu akutních kožních onemocnění

  • léčbu, včetně pravidelné dispenzarizace chronických onemocnění

  • prevenci, diagnostiku, terapii a dispenzarizaci pacientů kožních nádorů

  • vyšetření ručním a digitálním dermatoskopem

  • drobné kosmetické zákroky

  • fototerapie

  • epikutánní testy nyní neprovádíme - v současné době nejsou dostupné testovací látky!!!

Smlouvu máme se všemi zdravotními pojišťovnami.